Commandant Battlegroup Uruzgan

afbeelding van P Geertsma

Luitenant-kolonel Jan Swillens was vier maanden de Commandant Battlegroup in de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij was verantwoordelijk voor de infanterie-eenheden die buiten het kamp in actie moesten komen tegen onder andere de Taliban en de terroristen die de Taliban steunen. Jan Swillens draagt op 30 maart 2009 het commando over aan luitenant-kolonel Ton Nijkamp. Jan Swillens heeft een goed gevoel aan zijn periode als Commandant Battlegroup overgehouden. In eigen woorden zij hij ‘Ik sluit deze uitzending af met het gevoel dat we vier en een halve maand het initiatief hebben gehad. Wij bepaalden wat er gebeurde.’