Chef Defensie CHOD in het Belgische leger

afbeelding van P Geertsma

De Chef Defensie is de hoogste functie binnen het Belgische leger. De Chef Defensie wordt ook wel aangeduid met CHOD. Deze letters staan voor Chief Of Defence. De Chef Defensie is een functie die direct onder de minister van België is geplaatst. Het is een belangrijke functie waar veel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Zo is de CHOD verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Defensiebeleid. Hij oefent tevens de controle uit op de implementatie van het Defensiebeleid en legt hierover verantwoording af aan de Belgische minister. Ook adviseert de CHOD de Belgische minister bij de ontwikkeling van verschillende plannen met betrekking tot de uitzending van Belgische militairen naar crisisgebieden. De Chef Defensie is ook de Chef van de Belgische Defensiestaf.