CDS Commandant der Strijdkrachten

afbeelding van P Geertsma

De CDS of te wel de Commandant der Strijdkrachten is de hoogste militaire functie binnen de Nederlandse defensie (of Nederlandse krijgsmacht). Het is een erg verantwoordelijke functie omdat onder deze persoon heel het militaire materieel en personeel is geplaatst. De Nederlandse Commandant der Strijdkrachten vertegenwoordigd de Nederlandse defensie ook naar de politiek van Nederland. Samen met de minister van defensie voert hij gesprekken over het beleid en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Ook de operationele planning, de groei en het krimpen van de krijgsmacht en haar onderdelen vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

De Commandant der Strijdkrachten kan echter niet alleen de hele defensie aansturen en controleren, daarom wordt hij geassisteerd door de commandanten van de drie Nederlandse krijgsmacht onderdelen. Dit zijn de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten en de Commandant Luchtstrijdkrachten. Samen met al de andere militairen binnen de Nederlandse krijgsmacht moeten ze er voor zorgen dat vrede en veiligheid wordt gerealiseerd voor hun eigen burgers en de burgers van hun bondgenoten.

De bovengenoemde doelstelling om aan vrede en veiligheid te werken is een belangrijk gegeven. Er wordt echter wel regelmatig gereorganiseerd binnen defensie en niet te vergeten veel bezuinigd. Door deze zaken is de kracht en de structuur van de Nederlandse Krijgsmacht aan verandering onderhevig. Ook de internationale ontwikkelingen zorgen er voor dat de krijgsmacht vaak moet veranderen. De plannen van de politiek moeten in samenwerking met de Commandant der Strijdkrachten worden vertaald naar de praktijk. Dit is een moeilijke en zware taak.