Cavalerie binnen Defensie

afbeelding van P Geertsma

Cavalerie is een oude benaming voor militairen die zich doormiddel van paarden voortbewogen over het strijdtoneel. Een cavalerist kon door de hogere snelheid waarmee hij zich voortbewoog sneller ingrijpen op het slagveld en beter manoeuvreren dan de infanteristen. Vaak schoot de cavalerie te hulp wanneer infanteristen in het nauw werden gedreven. Tegenwoordig bestaat de cavalerie nog steeds als krijgsmachtonderdeel van Defensie. De cavalerie maakt tegenwoordig echter geen gebruik meer van paarden maar van voertuigen. Zo worden tegenwoordig tanks en pantserwagens door de cavalerie gebruikt om zich voor te bewegen en de vijand onder vuur te nemen.

De Nederlandse Defensie heeft haar cavalerie opgedeeld in 2 bataljons: het 11 tankbataljon en 42 tankbataljon deze vallen respectievelijk onder de 13e en 43e gemechaniseerde brigade.