Cavalerie als krijgsmachtonderdeel van het Nederlandse leger

afbeelding van P Geertsma

Cavalerie is een militaire eenheid die zich met paarden en door paarden getrokken strijdwagens over het front voorbewoog. De cavalerie werd vaak voor een deel beschermd door het voetvolk wat bestond uit infanteristen. De cavalerie kon wegens haar grotere snelheid ook als een soort hulptroepen dienen. Doormiddel van trompetsignalen werd de slagorde op het strijdtoneel ingedeeld. De cavalerie had haar eigen tradities. De oude glorie van het cavaleriepaard is helaas verstreken. Na de Eerste Wereldoorlog werd te tank een steeds belangrijker cavalerievoertuig. Ook het sabel dat de cavalerist droeg kreeg voornamelijk een ceremoniële waarde. Het Nederlandse baretembleem van de cavalerie bestaat nog steeds uit een strijder te paard die een draak dood. Een symbool uit vervlogen tijden.