Burgerslachtoffers in oorlogen

afbeelding van P Geertsma

Oorlog is verschikkelijk. Er vallen veel doden en gewonden en daarnaast worden de natuur, dorpen en steden vaak ernstig verwoest. Het ergste van oorlog is vaak de grote heoveelheid vrouwen, kinderen en andere burgerslachtoffers die vallen. Het leed van de bevolking die onder oorlogen lijd is vaak niet te beschrijven. Oorlogsfotografen proberen het leed vaak uit te beelden op foto's maar die schieten vaak te kort. Door de opkomst van het terrorisme vallen er overigens steeds meer burgerslachtoffers. Het is zelfs zo dat in veel moderne oorlogen meer burgerslachtoffers vallen dan slachtoffers in het leger. Is het tegenwoordig niet mogelijk om met de moderne technologie de burgerslachtoffers te ontzien of zorgt met name de vijand er voor dat er veel slachtoffers vallen omdat deze zich bewust verschanst tussen de burgers?