Bozena mijnenruimer Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

Naast bemande mijnenruimers bestaan er tegenwoordig ook onbemande voertuigen die zijn ingericht als mijnenruimer. De Bozena is een voorbeeld van onbemande mijnenruimers. Deze ruimer is van Slowaakse makelij. Nederland maakt echter ook gebruik van de Bozena. Het voertuig wordt op afstand bestuurd en kan per uur tussen de 520 tot 2500 vierkante meter ruimen. Het aantal meters dat wordt geruimd is afhankelijk van het terrein. Makkelijk begaanbaar terrein wordt sneller geruimd dan terreinen waarbij veel rotsblokken en kuilen aanwezig zijn. Het compacte voertuig heeft een hoogte van ongeveer 2,15 meter. De lente is ongeveer 4 meter en de breedte is 2,7 meter. De Bozena ruimt mijnen door de grond voor het voertuig als het ware om te ploegen. Hierdoor gaan mijnen, bermbommen en andere explosieven af en zijn ze onschadelijk. Het feit dat de Bozena op afstand wordt bestuurd zorgt er tevens voor dat het aantal slachtoffers tot een minimum wordt beperkt.