Biowapens, biologische wapens en toxische wapens

afbeelding van P Geertsma

Biowapens of biologische wapens zijn wapens die bestaan uit biologische stoffen. Biologische wapens kunnen bestaan uit bacteriën, virussen of schimmels die schadelijk zijn voor levende wezens. Met biologische wapens kunnen mensen en dieren worden uitgeschakeld. Het is afhankelijk van het soort biologische wapen of de slachtoffers worden gedood of tijdelijk buiten gevecht worden gesteld. Biologische wapens werden al in de middeleeuwen gebruikt om bijvoorbeeld vijanden een bepaalde ziekte te laten krijgen. Ratten en menselijke lichamen die door de ziekte genaamd ‘de pest’ waren getroffen werden in drinkwatervoorzieningen van de vijand geworpen. Ook werden dode lichamen van mensen die de pest hadden in vijandelijke steden geschoten door speciale katapulten. Zo werden de inwoners van de belegerde stad ook ziek en konden de soldaten die de stad belegerden de stad veroveren.

Onder de term biowapens worden ook de toxische wapens geplaatst. Toxische wapens hebben het woord ‘Toxic’ centraal staan. Toxic is het Engelse woord voor gif. Toxische wapens bestaan uit verschillende soorten gifstoffen die door levende dieren of planten zijn gemaakt. Dieren en planten kunnen in de natuur zeer zware giffen voortbrengen ter bescherming van zichzelf of als mechanisme om prooidieren te vangen. Deze giffen kunnen in een hoge concentratie of zelfs in een kleine concentratie zeer gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zo gebruikten bepaalde indianenstammen het gif van gifkikkers om op pijlen te smeren. Hierdoor werden de pijlen dodelijk ook wanneer het dier of mens wat ze er mee raakten slechts licht gewond was. Bepaalde soorten gifkikkers worden nu nog steeds pijlgifkikkers genoemd.

Het gebruik van biowapens is omstreden. Biowapens maken geen onderscheid tussen vriend en vijand. Veel landen gebruiken daarom tijdens de tegenwoordige oorlogvoering geen biowapens. Zodoende kunnen ze voorkomen dat onschuldige mensen worden getroffen.