Bielski-partizanen in de Tweede Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

De Bielski-partizanen is een groep partizanen die aan het Oostfront strijde tegen de nazi’s. De naam van deze partizanengroep is afgeleid van de familie Bielski. De Bielski’s waren in eerste instantie een kleine groep die voornamelijk uit leden bestond van de familie Bielski. Tuvia Bielski was de leider van de groep die tevens bestond uit Alexander Zisel, Asael en Aharon.

Deze partizanengroep probeerde zoveel mogelijk Joden uit bezette gebieden te redden. De Bielski-partizanen bestonden dan ook uit Joden. De missie van de Bielski-partizanen was het beschermen en redden van Joodse burgers tegen elke prijs. De groep was zeer hecht en hield zich schuil in de wouden in Polen en Rusland. Van daar uit bestookten ze de Duitsers, met name in en rond de plaatsen Navahrudak en Lida. De Bielski-partizanen werkten ook samen met de legers van de Sovjet Unie maar sloten zich daar nooit officieel bij aan omdat ze hun eigen identiteit wilden behouden.

De Bielski-partizanen bestonden op het hoogtepunt uit meer dan 100 personen. Een deel van die personen was strijder terwijl een ander deel was aangesteld om de aan en afvoer van goederen te regelen. Elk lid dat tot de Bielski-partizanen behoorde had een eigen taak of functie. Het regime binnen de groep was autoritair. Iedereen werd onderworpen aan strenge regels. Verraders werden vaak na korte processen ter dood gebracht. De Bielski-partizanen hadden namelijk ook een eigen rechtbank waar ze eigen mensen voor daagden.

Gevangen genomen Duitsers kregen vaak geen genadige behandeling van de Bielski-partizanen. Veel Bielski-partizanen hadden slachtoffers van de nazi’s in hun eigen familie. Hierdoor koesterden ze grote wraakgevoelens tegenover de Duitsers. Deze wraakgevoelens werden niet zelden op gewelddadige wijze geuit tegenover Duitse krijgsgevangenen.

In 1945 werden de Bielski-partizanen als groep ontbonden. De Bielski’s die de strijd hadden overleefd bleven niet bijelkaar. Tuvia Bielski trok na de Tweede Wereldoorlog terug naar Polen en ging toen naar Mandaatgebied Palestina in 1945. Later vertokken ze naar Amerika.

De Bielski-partizanen vormden een bijzonder groep partizanen in de Tweede Wereldoorlog. De meningen over deze partizanengroep zijn echter verdeeld. Sommigen keuren het brute optreden af en veroordelen daardoor deze gehele gewapende beweging. Anderen vergelijken het brute optreden met de Duitsers onder wie deze groepering zwaar heeft geleden. Hoe dan ook de Bielski-partizanen waren voor veel Joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog grote helden.