Bezuinigingen Defensie 2010

afbeelding van P Geertsma

De nieuwe Nederlandse minister van Defensie krijgt het waarschijnlijk niet makkelijk. Hij heeft nog maar net zijn taken als minister op zich genomen en wordt meteen al geconfronteerd met forse bezuinigingen. Hans Hillen heeft op 18 november 2010 de Tweede Kamer gemeld dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt betreffende de financiële situatie van de Nederlandse Defensie. De ambities van de Nederlandse krijgsmacht zouden te hoog zijn ten opzichte van de financiële middelen die haar worden geboden. Het regeerakkoord heeft daarnaast ook nog een aantal aanpassingen voor Defensie in petto. Nu moeten er belangrijke afwegingen worden gemaakt. Bepaalde knelpunten moeten worden aangepakt.

De berichten van Hans Hillen zorgen voor weinig vreugde bij Defensie. De afgelopen 15 jaar moest Defensie al regelmatig inleveren om zo haar steentje bij te dragen aan de bezuinigingen van instanties die verbonden zijn aan de Nederlandse overheid. De verschillende bijdragen die de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen jaren internationaal heeft mogen uitvoeren in vredesmissies en andere missies zorgden er voor dat met een minimum aan middelen het maximum aan resultaat moest worden geboekt.

De bezuinigingen van Defensie zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor het aantal arbeidsplaatsen. Met heeft het nu al over een verlies van 10.000 arbeidsplaatsen bij Defensie. Dit zal grote gevolgen hebben voor Defensie en de Nederlandse arbeidsmarkt.