Bezuinigingen Defensie

afbeelding van P Geertsma

Ondanks het feit dat Defensie nog steeds veel personeel zoekt en er verschillende vacatures moeten worden vervult ontkomt ook Defensie niet aan de gevolgen van de economische crisis. Defensie moet ook bezuinigingen doorvoeren. Deze bezuinigingen zullen in eerste instantie worden gedaan bij het TNO. Het TNO is een onderzoeksinstituut van Defensie en richt zich op de ontwikkeling van technologische systemen. Zo houdt het TNO zich bezig met elektronica, wapentechnologie en kleding voor militairen. Het TNO zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe technologie die zeer belangrijk kan zijn voor Defensie. Door een technologische voorsprong kan Defensie een grotere slagkracht hebben ten opzichte van vijandelijke krijgsmachten.

De totale bezuinigingen voor het TNO komen op twintig miljoen euro. In 2008 had het TNO nog een budget had van tachtig miljoen euro ter beschikking. Door een kwart hierop te bezuinigen zullen verschillende hoogopgeleide onderzoekers moeten worden ontslagen. Hierdoor loopt er veel kwaliteit uit het TNO. De bezuinigingen zijn nog nooit zo groot geweest bij de TNO. Verschillende mensen plaatsen kanttekeningen bij de bezuinigingen.