Beroepsmilitairen binnen de Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

Nederland heeft een professionele Defensie die voor een groot deel bestaat uit beroepsmilitairen. Deze militairen verschillen van leden van de Nationale Reserve en van de militairen die vroeger de dienstplicht moesten vervullen. De Nederlandse militairen die tegenwoordig fulltime dienst nemen in het Nederlandse leger hebben hun militiare functie als beroep. Daarom worden ze beroepsmilitairen genoemd. Deelnemen aan het Nederlandse leger vind plaats op vrijwillige basis. Dit is heel anders dan in de periode van de Koude Oorlog en korte tijd daarna. Toen werden veel Nederlanders opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen. Veel mensen hadden daar weinig interesse in en lieten zich afkeuren of namen met een slechte motivatie deel aan de dienstplicht.

De nieuwe generatie militairen zijn beroepsmilitairen en kiezen bewust voor Defensie en de taken die dit onderdeel van de Nederlandse overheid moet uitvoeren. Deze bewuste keuze wordt tijdens de psychologische en medische keuring van Defensie getest. Beroepsmilitairen krijgen namelijk veel training en andere investeringen van de overheid. Daarnaast staan beroepsmilitairen in de praktijk bloot aan veel gevaren. Om deze gevaren de baast te kunnen moeten beroepsmilitairen over een uitstekende conditie en kracht beschikken. Daarnaast moeten ze een goede psychologische gezondheid hebben. Al deze onderwerpen komen aan bod bij de psychologische keuring en de medische keuring van Defensie. Wanneer de sollicitant de keuringen van Defensie goed heeft doorstaan volgen een aantal opleidingen. De eerste opleiding die wordt gevolgd is de AMO of te wel de Algemene Militaire Opleiding. In deze opleiding worden basisvaardigheden van een miltiair aangeleerd.

Na het succesvol afronden van de AMO volgen nog een aantal opleidingen. Deze opleidingen zijn specifiek gericht op het krijgsmachtonderdeel waar de militair zal dienen. De opleidingen na de AMO zijn meestal de Elementaire opleidingen van Defensie. Wanneer deze ook goed zijn afgerond kan de militair vaak zijn baret in een feestelijke ceremonie in ontvangst nemen. De periode daarna zal in het teken staan van verschillende trainingen. Al spoedig zullen militaire missies volgen in het buitenland. Daarvoor worden beroepsmilitairen speciaal getraind. Uiteindelijk zal in de praktijk pas echt blijken wie de beroepsmilitairen zijn.