Bastion als term in de krijgskunde

afbeelding van P Geertsma

Bastion is een Frans woord dat wordt gebruikt in de vestingbouwkunde. In het Nederlands wordt het woord bastion wel vertaald met bolwerk. Een bolwerk is een soort fortificatie of verdedigingswerk. Vaak werden deze verdedigingswerken aangelegd om een gemeenschap of militair object te beschermen tegen vijandelijke indringers. Een bolwerk bestaat uit verschillende verdedigingsringen. Op de hoeken van bolwerken werden vaak bastions geplaatst waar kanonnen werden neergezet. Een bastion steekt een stuk uit de rest van de bolwerken naar voren. De punt van het bastion wordt ook wel saillant genoemd. De zijkanten van het bastion worden ‘face’ genoemd dat eveneens op zijn Frans wordt uitgesproken.