Banen bij Defensie zijn nog aanwezig voor sollicitanten

afbeelding van P Geertsma

Banen bij Defensie. Defensie heeft tot op heden nog steeds vacatures open staan. Hoewel de laatste maanden verhoudingsgewijs veel mensen solliciteren bij Defensie is er nog steeds geen sprake van een volledige invulling van alle functies die binnen deze overheidsinstantie open staan. Hoewel er inmiddels wachtlijsten zijn ontstaan voor de militaire keuringen van Defensie staat de Nederlandse krijgsmacht nog steeds open voor sollicitanten die zowel een militaire functie als een burgerfunctie willen bekleden. Door de toestroom van sollicitanten kan Defensie wel strenger haar keuringseisen hanteren voor de psychologische keuring en medische keuring.