Algemene Rekenkamer doet onderzoek bij Defensie

afbeelding van P Geertsma

In 2008 stelde minister Eimert van Middelkoop een task force op met het doel de bedrijfsvoering bij Defensie te verbeteren. Dit onderzoek werd gedaan door de Algemene Rekenkamer omdat er verschillende onduidelijkheden werden geconstateerd binnen Defensie. Op basis daarvan werd een bezwaaronderzoek ingesteld waarmee Defensie gedwongen werd om haar financiën beter op orde te krijgen.

Toen Defensie op de hoogte werd gebracht van het onderzoek dat door de Rekenkamer zou worden uitgevoerd zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd binnen de organisatie. De verbeteringen zijn zo effectief uitgevoerd dat een verdere voortzetting van het bezwarenonderzoek volgens de Algemene Rekenkamer niet nodig is.