Algemene Militaire Opleiding de AMO.

afbeelding van P Geertsma

De AMO, Algemene Militaire Opleiding, is als het ware de basisopleiding binnen de Nederlandse defensie. Iedereen die een baan binnen de defensie gaat uitvoeren moet de AMO opleiding volgen en afronden. Daarna volgt meestal een specifieke opleiding die gericht is op het daadwerkelijke werk wat de kandidaat gaat uitvoeren binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Duur van de Algemene Militaire Opleiding
De AMO duurt vier maanden. In deze periode maakt de deelnemer of deelneemster kennis met allemaal basisvaardigheden van de Nederlandse krijgsmacht. Ook leert de kandidaat de cultuur van de Nederlandse defensie kennen. Deze cultuur verschilt in de praktijk namelijk behoorlijk van het leven als burger.

Inhoud van de Algemene Militaire Opleiding
Het is voor veel deelnemers wel wennen om binnen de defensie aan de slag te gaan. De AMO zorgt er voor dat deelnemers stapsgewijs de Nederlandse krijgsmacht leren kennen. In de eerste weken staan de deelnemers om 6 uur in de ochtend op om met het dagprogramma aan de slag te gaan. Er komen daarna een aantal basislessen die van belang zijn binnen de defensie. Zo leren deelnemers omgaan met een kompas, kaartlezen, afstanden lopen, marcheren en het nemen van hindernissen. Ook worden enkele basisvaardigheden aangeleerd met betrekking tot Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) en wordt discipline bijgebracht. Natuurlijk mag schietvaardigheid niet ontbreken.

Het spreekt voor zich dat veel van deze dingen buiten worden aangeleerd. Op bivak en velddiensten leren de deelnemers de theorie in de praktijk te brengen. Deze programma's duren soms tot laat in de avond waardoor de deelnemers leren dat het werk binnen de Nederlandse defensie niet gelijk is aan een kantoorbaan die vaak van 9 tot 6 duurt.

Ook is er sprake van zeer veel sportactiviteiten. Daarom is het belangrijk dat een kandidaat voor de AMO al beschikt over een goede conditie. Deze conditie wordt tijdens de lichamelijke keuring van de defensie al getest. Naast conditie is ook teamgeest van belang want defensie draait voor een groot deel om samenwerken, want samen sta je sterk!