Alfred von Schlieffen zijn militaire loopbaan

afbeelding van P Geertsma

Alfred Graf von Schlieffen werd op 28 februari 1833 geboren in de Duitse stad Berlijn. Zijn vader was een Pruisische generaal. Alfred von Schlieffen zou zelf ook een grote militaire loopbaan hebben binnen het Pruisische leger. Zo nam von Schlieffen deel aan de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog in 1866 en daarnaast nam hij deel aan de Frans-Pruisische Oorlog die plaatsvond in 1870. Na deze oorlogen werd von Schlieffen op een hoge post geplaatst binnen het Duitse leger. Vanaf 1891 tot 1905 was hij het hoofd van de Duitse generale staf.

De naam von Schlieffen is vooral bekend geworden door het von Schlieffenplan dat hij had ontwikkeld. Dit plan richtte zich voornamelijk op een aanval op Frankrijk vanuit het noorden. Hiervoor zou het neutrale België eerst moeten worden veroverd of gedwongen worden om Duitse troepen toe te laten op haar grondgebied. Het von Schlieffenplan was al in 1905 ontwikkeld maar zou pas tijdens de Eerste Wereldoorlog worden toegepast.

Alfred von Schlieffen kreeg in 1911 de militaire functie als veldmaarschalk. Hij maakte zelf de Eerste Wereldoorlog niet meer mee. Hij stierf op 4 januari 1913.