Adolf Hilter was een gewoon mens

afbeelding van P Geertsma

Adolf Hilter was een gewoon mens. Dit klinkt misschien heel vreemd maar eigenlijk wás hij een gewoon mens. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wilde hij als Oostenrijker graag vechten in het Duitse leger. Dit was het leger van de bondgenoot en dus was daar weinig op tegen. Tijdens de gehele oorlog kwam hij niet hoger dan de vrij gewone functie van korporaal. Na de Eerste Wereldoorlog was Hitler lange tijd werkloos. Dat was in die tijd nog erg normaal omdat veel voormalige militairen na de Eerste Wereldoorlog geen werk konden vinden. Dat Hilter verbitterd werd was in die tijd een logisch gevolg. Het enige verschil was dat Hitler hierin doorsloeg en zich ontpopte tot een dictator met een enorme drang naar vernietiging.

Door zijn grote haat en ongenoegen werd hij steeds kwaadaardiger. Doormiddel van propaganda werden veel Duitsers beïnvloed om zich te keren tegen de Joden en zich in te zetten voor een grote nieuwe wereldoorlog. Uiteindelijk mislukte zijn plannen gelukkig, maar het ging helaas wel ten koste van zeer veel mensenlevens. Hitler bracht zichzelf om het leven en sprak daarmee het vonnis uit wat hij verdiende. De levensloop van Adolf Hitler wordt in veel boeken beschreven. Uiteindelijk is de conclusie van deze boeken even eenvoudig als schokkend: een gewoon mens kan zich ontwikkelen tot een beest!