Adieu mijn kleine garde-officieer

afbeelding van P Geertsma

Hieronder een Nederlands militair lied dat geschreven is door Kees Pruis in 1939.
Kees Pruis was een Nederlands cabaretier en volkszanger. Hij was vooral populair tijdens het interbellum. Tijdens het Interbellum heeft hij veel verschillende liederen geschreven. Een aantal daarvan gingen over het leger. Hieronder staat de tekst van Adieu mijn kleine garde-officieer

Op zeek'ren dag trok met stafmuziek
Een jong off'cier naar de garde
Hij had nog illusies en stond daar zoo slank
Op zijn kêpie een gouden kokarde.
Naast hem stond Moeder
Trotsch op haar zoon
En hield haar tranen bedwongen.
Schonk hem een heel oud medaillon
En ze sprak tot hare jongen:

Refrein:
Adieu, mijn kleine garde-officier,
Adieu, adieu,
En vergeet mij niet en vergeet mij niet.
Adieu, mijn kleine garde-officier
Adieu, adieu.
Zij 't geluk met jou, zij 't geluk met jou !
Sta maar recht mijn jongen
Ongedwongen.
Lach de heelen dag.
Wat immer gebeuren ook mag !
Stel maar steeds je zorgen
Uit tot morgen.
Tateteratata !
De zorg laat je anderen na !
Adieu, mijn kleine garde-officier,
Adieu, adieu,
En vergeet mij niet en vergeet mij niet.

Maar op zeek'ren dag toen ????
Dat had geen mens kunnen dromen
Men stuurde alle soldaten naar huis
De wereldvree was gekomen
De ouwe garde een laatste maal
Stond aangedreven te wachten
Nu sprak de ouwe generaal
Om het leed wat te verzachten

Refrein/strong>
muzikaal tot:
Sta maar recht m'n jongen
Ongedwongen.
Lach de heelen dag.
Wat immer gebeuren ook mag !
Stel maar steeds je zorgen
Uit tot morgen.
Tateteratata !
De zorg laat je anderen na !
Adieu, mijn kleine garde-officier,
Adieu, adieu,
En vergeet mij niet en vergeet mij niet.
Adieu, adieu
Mijn kleine garde-officier.