Aantal militairen op uitzending 2009

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse overheid stelt jaarlijks een aantal militairen beschikbaar om deel te nemen aan verschillende missies in het buitenland. De Nederlandse overheid is dit wegens internationale afspraken verplicht. Vooral de NAVO, de EU en de VN zijn belangrijke internationale verbanden die een beroep op Nederlandse militairen kunnen doen. Niet alleen Nederlandse militairen worden uitgezonden, ook regeringsfunctionarissen en andere waarnemers kunnen op verzoek worden uitgezonden naar een crisisgebied waar ook ter wereld. In juli 2009 is het totale aantal militairen en andere functionarissen dat door Nederland wordt uitgezonden ongeveer 1884 (bron Nederlandse Defensie). Het daadwerkelijk aantal uitgezonden militairen zou hiervan volgens Defensie kunnen afwijken in verband met roulatie en verlof. Het bovengenoemde cijfer omvat verschillende functies. Het is dus niet zo dat alle 1884 Nederlanders die zijn uitgezonden ook gevechtsfuncties vervullen. Er zitten ook medewerkers tussen die humanitaire hulp verlenen of die deel uitmaken van een trainingsmissie. Over het algemeen zijn Nederlandse militairen en andere medewerkers een nuttige factor in uitzendingen. Dit komt omdat Nederland veel aandacht besteed aan de training van haar personeel. Voordat het personeel op een missie gaat krijgen ze een aantal gedegen trainingen zodat ze goed zijn voorbereid op het land en de cultuur waar ze naar toe gaan. Ook leren met name de militairen om te gaan met het klimaat dat ze kunnen verwachten in het land waar ze naar worden uitgezonden.