Aanpak Afghanistan

afbeelding van P Geertsma

Sinds de oorlog in Afghanistan is gestart in oktober 2001 is er gebruik gemaakt van verschillende wapens. De krijgsmacht van Afghanistan was lang niet opgewassen tegen de superieure wapens van de Amerikaanse en Britse krijgsmacht. De veldslag die de Amerikanen en Britten tegen de Afghaanse Taliban leverden begon met een gevecht vanuit de lucht. Aan het begin van de aanval zijn verschillende raketten afgevuurd zoals de Tomahawk kruisraketten. Deze kruisvluchtwapens werden vanuit onderzeeboten afgeschoten en verschillende oorlogsschepen. De kruisraketten werden gebruikt om belangrijke onderdelen van de vijandelijke krijgsmacht aan te vallen zodat deze werd verzwakt. Vervolgens werden verschillende Britse en Amerikaanse jachtvliegtuigen ingezet en een aantal bommenwerpers om de infrastructuur te beschadigen en vijandelijk materiaal te vernietigen. Pas toen een groot deel van de Afghaanse krijgsmacht vanuit de lucht was vernietigd werden er grondtroepen aan land gebracht. Deze grondtroepen konden redelijk snel doortrekken en hadden op sommige momenten meer last van het klimaat dan de vijandelijke acties. Al spoedig werd de overwinning op de Taliban behaald. Toen brak echter de moeilijkste periode aan van de oorlog in Afghanistan. Deze periode is nu nog steeds gaande namelijk de democratisering en stabilisering van Afghanistan. Dit lijkt geen eenvoudig proces te zijn. Gelukkig worden de Amerikanen en de Britten hierbij geholpen door ervaren medewerkers uit verschillende landen. De Verenigde Naties levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Afghanistan.