Aanname Adviescommissie voor leidinggevende functies Defensie

afbeelding van P Geertsma

Een onderofficier en een officier in het Nederlandse leger hebben te maken met verantwoordelijkheden. Bij het dragen van verantwoordelijkheid komen verschillende karaktereigenschappen krijgen. Deze karaktereigenschappen komen onder andere aan bod tijdens de psychologische keuring die elke kandidaat voor een leidinggevende functie moet afronden. De psychologische keuring bestaat uit een vragenlijst en een persoonlijk gesprek met een psycholoog. Na het afronden van het psychologisch onderzoek volgt een medische keuring. Als ook de medische keuring is afgerond is over het algemeen de keuringsprocedure van Defensie geheel doorgelopen en kan de kandidaat in een gesprek te horen krijgen wanneer hij of zij aan de Algemene Militaire Opleiding kan beginnen. Bij een sollicitatie naar een functie als onderofficier of officier is de procedure echter iets langer.

Na het afronden van de psychologische keuring en medische keuring vind bij de leidinggevende functies nog een extra gesprek plaats. Er wordt een gesprek gehouden met een speciale commissie die bestaat uit een aantal onderofficieren en officieren. Deze commissie wordt de Aanname Adviescommissie voor leidinggevende functies genoemd. Deze gaan beoordelen aan de hand van een gesprek of de kandidaat echt geschikt is voor de functie officier of onderofficier. Wanneer zij een positieve uitslag hebben gegeven kan de kandidaat starten aan de AMO en daarna doorstromen naar de Koninklijke Militaire School KMS of naar de Koninklijke Militaire Academie KMA.