13. Waffen-Gebirgs-Division SS Handschar in de Tweede Wereldoorlog

afbeelding van P Geertsma

13. Waffen-Gebirgs-Division SS Handschar was een speciale afdeling binnen de Waffen SS van nazi Duitsland. De eenheid bestond niet uit Duitse SS-ers maar uit vrijwilligers met een moslim achtergrond. Een groot gedeelte van de SS Handschar Division bestond uit een bevolkingsgroep uit de Balkan die de naam Bosniakken dragen. De nazi’s richtten verschillende vrijwillige SS legers op om zodoende over meer manschappen te beschikken. De hoge rasstandaarden die de SS wilden hanteren werden bij het tot stand brengen van vrijwillige SS eenheden vaak geschrapt. Hierdoor zaten er zeer veel verschillende bevolkingsgroepen bij bepaalde SS eenheden.

In de Balkan en met name Joegoslavië vochten de nazi’s een bittere strijd tegen de verschillende bevolkingsgroepen die daar wonen. De partizanen onder Tito waren strijders die moeilijk te verslaan waren door de nazi’s. Daarom hadden de nazi’s behoefte aan extra manschappen. Ze besloten lokale strijders in dienst te nemen om zodoende de partizanen te bestrijden. Op 1 maart 1943 werd een speciale eenheid opgericht met moslims uit Bosnië. Deze eenheid kreeg in eerste instantie de naam Kroatische-Freiwilligen-Division. Op 22 oktober 1943 werd de naam van deze Division veranderd in SS-Freiwilligen (bosnisch-herzegowinische)-Gebirgs-Division (Kroatien). Een half jaar later kreeg deze Division weer een nieuwe naam. Vanaf juni 1944 werd de eenheid 13. Waffen-Gebirgs-Division SS Handschar genoemd. Het teken van deze division was een kromzwaard.

Over de kwaliteiten van de leden van de SS Handschar Division doen verschillende verhalen de ronden. Over het algemeen kan worden aangenomen dat de nazi’s maar heel weinig profijt hebben gehad van deze Division. De manier van strijden van de leden van de 13. Waffen-Gebirgs-Division SS Handschar was anders als die van de nazi’s. Toch maakten de leden van deze Division zich ook schuldig aan moordpartijen onder de lokale bevolking. Daarnaast was deze eenheid alleen maar inzetbaar in Joegoslavië. Een deel van de eenheid zou zich tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zelfs aansluiten bij de partizanen van Tito.